Fiske, fangst og havbruk

Her finn du aktuell informasjon knytt til fiske, fangst og havbruk. Det er næringsavdelinga som forvaltar desse fagområda i kommunen.