Konsesjons- og delingssaker - handsamingsgebyr 2017

Publisert av Aud Lindis Ødegaard. Sist endra 22.12.2016

Delingssaker etter jordlova:
Enkle/kurante saker kr 2000.

Konsesjonssaker:
Enkle/kurante saker kr 3200. Andre saker kr 5.000.