Produksjonstilskot i jordbruket

Klikk for stort bilete

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Frist for å etterregistrere opplysningar er 10. januar.

15.oktober kan det søkjast om:

 • Tilskott til avløysing ved ferie og fritid
 • Husdyrtilskott
 • Tilskott til økologisk areal og husdyr
 • Distriktstilskott frukt, bær og grønt
 • Areal- og kulturlandskapstilskott
 • Tilskott til dyr på beite
 • Tilskott til dyr på utmarksbeite
 • Distriktstilskott til mjølkeproduksjon
 • Distriktstilskott til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskott til små og mellomstore mjølkebruk

Du må også registrere dyr som gjev grunnlag for:

 • Tilskott til avløysing ved ferie og fritid
 • Tilskott for grovforareal

Frist for å etterregistrere opplysningar er 10.januar

 • Avløysarutgifter som føretaket har hatt etter 15.oktober
 • Dyr på utmarksbeite som er sanka etter 15.oktober
 • Frukt, bær og veksthusgrønnsaker som er solgt etter 15.oktober.

 

Søk elektronisk via Altinn

Veileder søknad 2019

Tilskotet søkt på i 2019 blir utbetalt i februar 2020.