Nyheitsarkiv
Publisert 22.05.2018

Tysdag 05.06.2018 vil vere siste legekontordag i Eidsdal før ferieavvikling.

Tysdag 04.09.2018 er fyrste dag ved Eidsdal legekontor etter ferieavvikling.

 

Publisert 22.05.2018
kaffikopp.JPG

Leiinga i den nye Fjord kommune inviterer til ein uformell møteplass utanfor rådhuset der ein kan stille spørsmål til politisk og administrativ leiing.  

Publisert 16.05.2018

Etter plan- og bygningslova, § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 20/4 med flere i Norddal kommune.  Merknader vert å sende til  bjorn@proess.no innan 23.06.18.

 

Publisert 16.05.2018
Tafjord Friluftsbad

Tafjord friluftsbad har eit utandørs basseng som er oppvarma til 27 - 31 grader. Her er også plaskebasseng, vassklier og leikeapparat. Der er garderobar med dusj og kiosk. Anlegget ligg idyllisk ved fjorden.