Nyheitsarkiv
Publisert 19.11.2019

Det er ønskeleg å inngå ein rammeavtale med fleire kvalifiserte rørleggjarleverandørar for rørleggjartenester og materiell i høve drift og vedlikehald av kommunal infrastruktur og eigedom frå 1.1.2020. Frist for å levere tilbod er fredag 15.desember kl. 1200.

Publisert 18.11.2019

Frå 1. januar 2020 vil ikkje NAV Storfjorden stå slik vi kjenner det i dag. På grunn av kommunesamanslåingar avviklast NAV Storfjorden frå 1. januar 2020. Skodje og Ørskog er med og dannar nye Ålesund kommune, og Stordal og Norddal slår seg saman til Fjord kommune.

Publisert 08.11.2019

Det har vore politikaropplæring 7. og 8. november på Martin Linge-huset for kommunestyrerepresentantar og representantar for eldreråd og RFUN i Fjord kommune.

Publisert 05.11.2019

 Vi minner om at søknadar om spelemidlar må oversendast til Norddal kommune innan 15. november.