Nyheitsarkiv
Publisert 25.09.2018

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2018

Kven kan søkje:
personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, organisasjonar, foreiningar med fleire.

Publisert 25.09.2018
Beiting i sommarsol

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Publisert 25.09.2018
Gulrot

Søknadsfristen er 15.oktober 2018, det vert opna for å søkje frå og med 1.august, for beitelaga er fristen 1.november.

Informasjon om Regionalt miljøprogram blir ikkje sendt ut på papir i år

Publisert 25.09.2018

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019.