Nyheitsarkiv
Publisert 12.07.2018
Gulrot

Søknadsfristen er 15.oktober 2018, det vert opna for å søkje frå og med 1.august, for beitelaga er fristen 1.november.

Informasjon om Regionalt miljøprogram blir ikkje sendt ut på papir i år

Publisert 09.07.2018
Ku

15.august startar vi opp med elektronisk søknad i ordninga Avløysing ved sjukdom og fødsel mv i jordbruket. Det vil fortsatt vere muleg å levere papirskjema i stund framover, men etter kvart blir ordninga fullelektronisk. I første versjon av registrerngsprogrammet vil det ikkje vere muleg for kommunen å registrere papirsøknadar, først etter ei oppdatering i slutten av september er dette muleg.

Publisert 05.07.2018
slåttedagar

Fredag 20. og laurdag 21. juli kl. 1000 - 1500 er det slåttedagar på Severinbrauta. Alle er velkomne til å prøve raking og hesjing. Kl. 1200 - 1300 er det omvisning og historieformidling. Parkering på Lidarheim. Gangveg frå Øygardsbrua.

Publisert 05.07.2018
Hold Norge Rent sekkar

Vil du vere med på ryddeaksjonen, kan du hente sekkar og hanskar i Servicetorget, det ligg også ved ei enkel oppskrift på korleis du kan registrere ein ryddeaksjon på Hold Norge Rent.