Nyheitsarkiv
Publisert 15.11.2018

Det vert møte i fellesnemnda på kommunehuset i Stordal, tysdag 20.11. kl. 17.00.
Saksutgreiingar med vedlegg er lagt ut på heimesida for Fjord kommune.

Publisert 12.11.2018

Viser til varslingsplan 15-18-587 vedk. rassikringsarbeid  på Fv92. 
I morgon,  fredag 16. nov. vert det ikkje utført rassikringsarbeid på Fv92 – det vert fri ferdsel på vegen heile dagen. Arbeidet startar opp att måndag morgon 19. november, med dei opningstider som står i planen.

Arbeidet i denne omgang er venta å vare i ca. 2 veker framover.

 

 

Publisert 09.11.2018

Utmarkskommunenes Sammenslutning USS kjem med pressemelding i samband med kartlegging av mulege framtidige verneområde.

Publisert 08.11.2018

Det skal installerast fuger på Tafjordbrua slik at veldikehaldsarbeidet blir ferdigstilt. Det har vore annonsert nattestenging frå tirsdag 6. november til fredag 9. november kl. 22 - 06. Tidsrommet er no utvida med ei natt til og med laurdag 10. november. Brann, politi og ambulanse vil kunne passere. Det vil bli skilta på staden med stengetidspunkt.