Nyheitsarkiv
Publisert 14.10.2019

Regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 - 2022.

Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 15.oktober og 15.november for beitelag. Du kan starte registreringa i søknaden frå 1.august.
Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Publisert 14.10.2019

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15.oktober, med telledato 1.oktober. Frist for å etterregistrere opplysningar er 10. januar.

Publisert 10.10.2019

No er det klart for ny søknadsrunde på kulturbyggingsmidlane. Her kan du søkje om støtte til eit arrangement eller ein aktivitet som inkluderar innbyggjarane i begge kommunane. Søknadsfrist er 15. oktober.

Publisert 08.10.2019

Reguleringsplan for Øye Masselager, Eidsdal fv 63 vart vedtatt av Norddal kommunestyre i møte 26.09.19.