Nyheitsarkiv
Publisert 19.03.2019

Tirsdag 19, onsdag 20 og fredag 22. mars kan du kome på biblioteket i Valldal mellom kl. 14 og 17, og spørre om smått og stort knytt til data/nettbrett/mobiltelefon.

Publisert 19.03.2019

Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Publisert 18.03.2019

Grunna oppgraderingar i sakssystemet vil oppdateringar i innsyn på heimesida bli forseinka. Forespurnader knytt til innsyn blir behandla så snart det let seg gjere.

Publisert 13.03.2019

Storfjorden kyrkjelege fellesråd har to prestestillingar, og ei stilling som kyrkjelydspedagog/katetek ledig. Søknadsfrist for prestestillingane er 30. mars, og for kyrkjelydspedagog er det 1. april.