Nyheitsarkiv
Publisert 16.07.2019

Norddal- og Fjord kommune har gjennomført fleire tilsettingar dei siste månadane.

Publisert 15.07.2019

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Norddal kommune oppstart av planarbeid ved Omnosåsen bustadfelt i Valldal. Planområdet er avgrensa om lag som stipla linje på kartskisse, og er i kommuneplanen sett av til landbruksområde og spreidd busetnad.

Publisert 15.07.2019

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag den 9.september må du stå i manntalet. Du har rett til å bli innført i manntalet i den kommunen du er folkeregisterført som busett 30. juni 2019.

 

Publisert 10.07.2019

Norddal kommune varslar oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Sylte kyrkjegard.
Innspel til planarbeidet kan sendast til post@norddal.kommune.no innan 28.08.2019.

 
 

Planavgrensing, kart (PDF, 3 MB)

Planavgrensing, ortofoto (PDF, 4 MB)