Nyheitsarkiv
Publisert 06.01.2014

Statens vegvesen melder at arbeidet med vegsikring på fv mellom Eidsdal og Geiranger ved Berge er utsett til våren. Vegen er open for fri ferdsel.

Oppdatert informasjon hos www.vegvesen.no

Publisert 03.01.2014

Einar Lied, som er leiar for det tekniske samarbeidet mellom Stordal og Norddal (TSSN) er innvilga 40 % permisjon i 2014. I utgangspunktet vil han vere tilgjengeleg måndag, tirsdag og onsdag.  

Publisert 03.01.2014

Kommunestyret vedtok i desember å auke stillinga som fagsjef skule og barnehage frå 50 % til 100 %. Karl Andre Birkhol er konstituert i stillinga fram til 1. august. I same tidsrom er Geir Olav Øien konstituert som verksemdsleiar for Eidsdal skule og Dalsbygda barnehage. Stillinga som fagsjef vert lyst ut på eit seinare tidspunkt.   

 

Publisert 02.01.2014

Norddal kommune har tatt i bruk områdebasert system for varsling av befolkning for å informere berørte innbyggarar ved avvik i levering av kommunale tenester. For å nå flest muleg er det viktig at alle innbyggarar og andre abonnentar sjekkar om dei er tilgjengelige for slik varsling. Les meir om ordninga her (PDF, 87 kB).