Nyheitsarkiv
Publisert 17.12.2013

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Det faste utvalet for plansaker å legge reguleringsplankart, føresegner og planomtale dagsett 2.12.2013 ut til offentleg høyring i 6 veker. (Varsla endring i plankartet:  køyreveg KV3 vert ført heilt til moloen)

 

Publisert 11.12.2013

Vilma Lygnugariene er tilsett i vikariat som psykiatrisk sjukepleiar for perioden desember 2013 og ut 2014. Ho har tidlegare  i perioden 2009 – 2012 vikariert i denne funksjonen.

 

Publisert 10.12.2013

Norddal formannskap og Norddal Eigdomsselskap KF sine framlegg til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.12.2013-18.12.13.

 

Publisert 10.12.2013

På fotballgallen til Sunnmøre Fotballkrets fredag vart Norddal kåra til årets fotballkommune. Mange aktive barn og unge i forhold til folketal, og realisering av kunstgrasbane i Eidsdal vart nemnt som grunngjeving.