Nyheitsarkiv
Publisert 18.12.2013

Ein viser til tidlegare varsel om oppstart av detaljregulering for idrettshall ved Valldal skule i Norddal kommune, jf brev av 08.04.2013.

 

Publisert 18.12.2013

Barneverntenesten har stengt julaften og nyttårsaftan. 23. desember og 3. juledag er det redusert tilgjengelighet ved eininga på grunn av ferieavvikling og avspasering.

 

Publisert 17.12.2013

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Det faste utvalet for plansaker å legge reguleringsplankart, føresegner og planomtale dagsett 2.12.2013 ut til offentleg høyring i 6 veker. (Varsla endring i plankartet:  køyreveg KV3 vert ført heilt til moloen)

 

Publisert 11.12.2013

Vilma Lygnugariene er tilsett i vikariat som psykiatrisk sjukepleiar for perioden desember 2013 og ut 2014. Ho har tidlegare  i perioden 2009 – 2012 vikariert i denne funksjonen.