Nyheitsarkiv
Publisert 10.05.2013
Kultur- og folkehelseutvalet

Sist onsdag heldt kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal møte i Valldal. Først var det tur til Lingåsen der kommunen orienterte. Deretter fekk dei orientering om Muritunet, helsesenteret og Norsk senter for seniorutvikling. Etterpå var det tid for det ordinære møtet.

Publisert 08.05.2013
Aktivitetsdag 2013 - uteaktivitet

Verdas aktivitetsdag blir markert over heile landet. Årets tema er «Aktiv kvardag». For mange blilr ein stor del av dagen brukt til stillesitjing. Barn og unge bør vere aktive minst 60 minutt kvar dag. For vaksne så er anbefalingane 30 minutt moderat aktivitet, gjerne i bolkar.

Publisert 30.01.2009

Kommunen er delt inn i tre skulekretsar, og born har rett til skuleplass i den kretsen dei tilhøyrer. Retten til skuleplass vert regulert av Opplæringsloven § 8-1.
Tildeling av skuleplass skjer ved innskriving i skulen. Føresette har rett til å søkje bornet inn på den skulen ein ønskjer i kommunen. 

Publisert 30.01.2009

Kommunen har tre barnehagar, og det er eit hovudopptak i året med søknadsfrist 1. mars.
Du kan søkje om plass anten ved å nytte elektronisk søknadsskjema, eller ved å fylle ut vanleg skjema som du får på servicetorget. Det må sendast inn eitt skjema for kvart barn.