Nyheitsarkiv
Publisert 04.07.2013
Hoelsfossen Elektrisitetsverk

Torsdag 4. juli går turen strekninga Hol – Rem etter den gamle stien over Kyrfonna. Turen er på knapt 3 km kvar veg. Turleiar og historieforteljar er Astor Furseth. Oppmøte ved Hoelsfossen Kraftverk kl 1800.

Publisert 03.07.2013

Arbeidstilsynet har utforma retningsliner for tilsetting, lønn og arbeidstid for utanlandsk arbeidskraft.

Publisert 03.07.2013

Prisen er meint å gå til ein eller fleire brukarar som utmerkar seg med miljøvennleg drift. Fristen for innsending av forslag til Kulturlandskapsprisen er sett til 15. august, og skal sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde.  

Publisert 01.07.2013

Den norske kyrkja har ledig 100% stilling som kateket/kyrkjelydspedagog i Stranda og Norddal.