Nyheitsarkiv
Publisert 12.07.2013

Næringssjefen har vore ute både i vår og sommar og sett på avlingsskader.
Jordbær- og grasavlingar blir nok mykje mindre enn i eit normalår.
Ordninga med tilskot til isåing av vinterskadd eng har søknadsfrist 15. juli.

Publisert 04.07.2013
Hoelsfossen Elektrisitetsverk

Torsdag 4. juli går turen strekninga Hol – Rem etter den gamle stien over Kyrfonna. Turen er på knapt 3 km kvar veg. Turleiar og historieforteljar er Astor Furseth. Oppmøte ved Hoelsfossen Kraftverk kl 1800.

Publisert 03.07.2013

Arbeidstilsynet har utforma retningsliner for tilsetting, lønn og arbeidstid for utanlandsk arbeidskraft.

Publisert 03.07.2013

Prisen er meint å gå til ein eller fleire brukarar som utmerkar seg med miljøvennleg drift. Fristen for innsending av forslag til Kulturlandskapsprisen er sett til 15. august, og skal sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde.