Nyheitsarkiv
Publisert 30.01.2009

Flyttemelding skal sendas til Skattekontoret (tidlegare likningskontor). Servicetorget kan også hjelpe deg med dette.
Melding om ny adresse skal sendast til Posten

Publisert 28.07.2008

Det ligg føre ein planmal som bedrifter kan nytte seg av når dei skal lage eigne planar knytt opp mot Åknes/Tafjord-problematikken. Alle bedrifter som ligg i faresonen vert oppfordra til å utarbeide planar.