Nyheitsarkiv
Publisert 01.07.2013

Den norske kyrkja har ledig 100% stilling som kateket/kyrkjelydspedagog i Stranda og Norddal.

Publisert 25.06.2013
Turbilde

Torsdag 27. juni går turen frå Lilleås til Lilleåsskagen, Nakken og Storåsskagen. Her er det flott utsyn til fjord og fjell, til Norddal, Linge, Valldal og Eidsdal. Oppmøte kl 1800.

Publisert 24.06.2013

Legekontoret i Eidsdal blir stengt i heile juli.

Publisert 24.06.2013

Stortinget har no ferdigbehandla to lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD). Det eine gjeld endringar i delingsbestemmelsen i jordlova § 12. Det andre gjeld endringar i odelslova, nærare bestemt innskrenkingar i odelskretsen og oppheving av bestemmelsen om odelsfrigjøring av tilleggsjord.