Nyheitsarkiv
Publisert 04.09.2013

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for gnr. 24 bnr. 1, Valldal, Norddal Kommune. Formålet er å regulere en del av eiendommen til aktivitetspark med overnattingsmuligheter ved elven Valldøla. Tiltaket vil forberede og utvide et aktivt tilbud som allerede eksisterer for særlig barnefamilier i lokal- og regionalområdet. Planområdet er vist på kart. Størrelsen på området er ca 22,5 daa.

Publisert 04.09.2013

3. september markerte Helsehuset og Muritunet det nye sambuarskapet med tilstelling på Lupinen Kafe.

Publisert 04.09.2013

For ungdom frå 15 år og oppover som er interessert i å mekke på små og store prosjekt. Oppstart med informasjonsmøte fredag 6. september kl 1930. Mekkeverkstaden vil vere på  FDV-bygget i Djupøyna. Innhaldet blir forma etter deltakarane sine ønske. Alle interesserte er velkomne!

Publisert 04.09.2013

I dag pågår det asfaltarbeid på Døvingsida i Valldal. Ein må pårekne noko ventetid.