Nyheitsarkiv
Publisert 24.06.2013

Legekontoret i Eidsdal blir stengt i heile juli.

Publisert 24.06.2013

Stortinget har no ferdigbehandla to lovforslag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD). Det eine gjeld endringar i delingsbestemmelsen i jordlova § 12. Det andre gjeld endringar i odelslova, nærare bestemt innskrenkingar i odelskretsen og oppheving av bestemmelsen om odelsfrigjøring av tilleggsjord.

Publisert 21.06.2013

Det vert folkemøte på Tafjord skule måndag den 24. juni kl. 17:30 vedkomande sikringsarbeid i Heggurtunnelen.

Publisert 19.06.2013

Torsdag 20. juni er vekas tur ei kulturvandring til tuftene av den nedlagte garden Storvik ved Kaldhussætervatnet (560 moh) i Tafjord. Ein lett tur med spennande lokalhistorie om Hol-Iver, ein framsynt fjellbonde som levde på 1800-talet. Oppmøte ved Kaldhusseter Turisthytte kl 1800.