Nyheitsarkiv
Publisert 14.05.2019

Her er programmet for 17. mai-feiringa i Norddal kommune. 

Publisert 10.05.2019

Norddal og Stordal kommune ynskjer tilbod på innleige av anleggsmaskiner – og utstyr m/fører for perioden 01.06.2019 til 31.12.2021.

Dette vil gjelde løpande vedlikehald inna veg, vatn og avløp, samt reparasjonar ved leidningsbrot og skader på veg.

Publisert 09.05.2019

Brannsjefen opphevar forbodet om åpen eld.

Publisert 09.05.2019

Det har kome inn 9 søkjarar til stillinga som kommunalsjef.