Nyheitsarkiv
Publisert 03.07.2019

Oppstart av privat detaljreguleringsplan til kloster på Syltefjellet

Etter plan- og bygningslova § 12-3 og § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for gnr/bnr 29/3 med fleire på Syltefjellet, Fjørå i Norddal kommune. Tomta er tenkt nytta til stegvis utvikling av eit kloster. Innanfor planområdet vil det leggast til rette for vegtilkomst frå Solbergvegen, parkering og sti til Valldal. Merknader kan sendast til oddhild.fausa@wsp.com innan 12.08.2019.

 

 

Publisert 01.07.2019

Stordal kommune har fleire ledige stillingar som sjukepleiar, sjå utlysingstekst.

https://www.stordal.kommune.no/sjukepleiarar-stordal-kommune.14882.aspx.

Publisert 27.06.2019

Stordal kommune har fått tilskot frå Barne - ungdoms og familiedirektoratet til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet. Vi håpar at barn og unge frå begge kommunane har lyst å vere med og bli bedre kjent med kvarandre.

 

Publisert 27.06.2019

Innbyggarar i Norddal og Stranda vil få høve til å få omvisning på cruiseskipet AIDAsol ved anløp i Geiranger i sommar/haust.