Nyheitsarkiv
Publisert 12.09.2019

Bli med på fellestur! NB! Ny dato! Søndag 22. september er du invitert på fjelltur frå Langsetrane i Stordal til Valldalssetra i Valldal.

Publisert 12.09.2019

   Fjord- og verdsarvområda Glacier Bay, Alaska, ved National Park Service og Vestnorsk fjordlandskap ved Verdsarvrådet, signerte laurdag 7. september ei felles samarbeidsavtale framfor Lamplughbreen.

Publisert 11.09.2019

Faste representantar er merka med 2 stjerner, vararepresentantar er merka med 1 stjerne.

Fjord kommunestyre 2019-2023 (PDF, 433 kB)

 

Publisert 11.09.2019

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Kven kan søkje:
Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, organisasjonar, foreiningar med fleire.