Nyheitsarkiv
Publisert 01.08.2019

Stordal kommune har fått tilskot frå Barne - ungdoms og familiedirektoratet til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet. Vi håpar at barn og unge frå begge kommunane har lyst å vere med og bli bedre kjent med kvarandre.

 

Publisert 31.07.2019

I samband med utsendt kokevarsel for abonnentar tilknytta Valldal vassverk er der tatt nye vassprøvar to påfølgjande dagar. Desse er fine, og kommunen opphevar no kokevarselet.

Publisert 30.07.2019

Abonnentar knytt til Valldal Vassverk i Lingås, Valldal sentrum og fram til Berdal blir bedt om å koke vatnet til drikke- og matlaging inntil vidare.

Publisert 29.07.2019

Abonnentar knytt til Valldal Vassverk i Lingås, Valldal sentrum fram til Berdal blir bedt om å koke vatnet til drikke- og matlaging inntil vidare.