Nyheitsarkiv

Aktuell valinformasjon

Det er sendt ut valinformasjon til alle husstandane i kommunen som de også kan lese her (PDF, 36 kB). Her er informasjon om manntal, valkort, førehandsrøysting, institusjonsval, ambulerande røysing samt tidspunkt for røysting på valdagen.