Nyheitsarkiv

Anbod innleige av anleggsmaskiner for Norddal og Stordal

Norddal og Stordal kommune ynskjer tilbod på innleige av anleggsmaskiner – og utstyr m/fører for perioden 01.06.2019 til 31.12.2021.

Dette vil gjelde løpande vedlikehald inna veg, vatn og avløp, samt reparasjonar ved leidningsbrot og skader på veg.

Mindre og mellomstore prosjekt ved nyanlegg kan også bli aktuelt å gjennomføre etter desse tilbodsprisane.

Frist for innlevering av tilbod: måndag 13.05.2019 kl.10. Det blir halde lukka opning