Nyheitsarkiv

Arbeid på Fv 92 Tafjordbrua

Det skal installerast fuger på Tafjordbrua slik at veldikehaldsarbeidet blir ferdigstilt. Det har vore annonsert nattestenging frå tirsdag 6. november til fredag 9. november kl. 22 - 06. Tidsrommet er no utvida med ei natt til og med laurdag 10. november. Brann, politi og ambulanse vil kunne passere. Det vil bli skilta på staden med stengetidspunkt.