Nyheitsarkiv

Barneverntenester i jule og nyttårshelga

Storfjorden barnevern er barneverntenesten for Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje.

Vi har beredskap julaftan og nyttårsaften 08.-12.00 tlf 954 56 260.

Romjula 28.- 30. desember har kontoret opningstid 09.00 -16.00.

Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er døgnbemanna og gratis rådgivingsteneste ved bekymring for barn

Sunnmøre Politidistrikt er døgnopne tlf: 02800 / 112. Politiet kan vidareformidle kontakt til barnevernvakta ved akutt uro for barn. Politi og barnevernvakt har høve til å gripe inn i situasjonar der barn må ivarertakast i akutte situasjonar.

Storfjorden barnevern