Nyheitsarkiv

Begrensa bemanning på helsestasjonen

Helsestasjonen har begrensa bemanning i tida framover, og helsesjukepleiar vil ikkje alltid vere å finne på kontoret.  Får du ikkje svar på kontortelefonen, så ring tlf. 478 14 154. Om ein ikkje akkurat då kan ta telefonen, vil du bli ringt tilbake.