Nyheitsarkiv

Førehandsgodkjenning av anlegg for spelemidlar 2018

Det kan søkjast om spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. For 2018 må søknad om førehandsgodkjenning av anlegget vere kommunen i hende innan 15. oktober 2017.