Nyheitsarkiv

Framleis kokevarsel for Myklebust vassverk

Det er teke vassprøvar og vatnet som kjem frå Myklebust vassverk er no reint, men vi er ikkje sikre på kva som ligg i rørnettet etter renseanlegget, derfor må ein framleis koke vatnet.

Det blir teke nye prøvar i leidningsnettet neste veke.