Nyheitsarkiv

Influensavaksine

Influensavaksine til risikogruppene for sesongen 2013/2014 er no tilgjengeleg. Det blir anbefalt at personar i risikogruppene som vart vaksinert i 2012/2013-sesongen, blir vaksinert på nytt. Vaksinering på legekontoret måndagar kl 9.00-15.00.
Pris: 110 kr. med frikort, 160 kr uten frikort.

Kven bør vaksinerast mot sesonginfluensa?
Sesonginfluensavaksine blir anbefalt til personar i risikogruppene:
1. Personar som er 65 år eller eldre
2. Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
3. Vaksne og barn med kronisk luftveissjukdommar, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
4. Vaksne og barn med kroniske hjerte/karsjukdommar, spesielt personar med alvorleg hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
5. Vaksne og barn med nedsett infeksjonsresistens
6. Vaksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
7. Vaksne og barn med kronisk nyresvikt
8. Vaksne og barn med kronisk leversvikt
9. Vaksne og barn med kronisk, nevrologisk sjukdom eller skade
10. Vaksne og barn med svært alvorleg fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2 11. Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksine til gravide i 1. trimester kan vurderast dersom den gravide i tillegg har annen risiko for komplikasjonar av influensa.

12. Vaksne og barn med svært alvorleg overvekt med BMI over 40.


I tillegg til risikogruppene blir det anbefalt det å vaksinere:
1. Helsepersonell som har pasientkontakt. Desse er i stor grad utsett for smitte, og kan vere ein betydelig smittekjelde for sine pasientar dersom dei sjølve blir smitta.
2. Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktarar er å beskytte grisane mot influensasmitte og å hindre utvikling av virus med nye eigenskapar i svinebesetningane.
3. Husstandkontakter til svært immunsupprimerte pasientar bør vurdere å vaksinere seg mot influensea for å beskytte den imunsupprimerte.