Nyheitsarkiv

Kulturmidlar

Handarbeid - Klikk for stort bilete Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Manuelle søknadsskjema kan også nyttast:
Generelt driftstilskot
Forsamlingshus

 

Meir informasjon finn ein i retningslinjene.
 

Sist endra 17.04.2018