Nyheitsarkiv

Legekontoret i Eidsdal

På desse tysdagane vil det vere legedag i Eidsdal:

21.november 2017

05.desember 2017

19.desember 2017

 

Ved Eidsdal legekontor vil det vere pasienttimar frå kl. 09.00 til kl. 11.30. Ein må bestille seg time på førehand for desse tysdagane.

 

Frå kl.12.30 og ut dagen vil legane ha samarbeid med heimesjukepleie ved omsorgsboligen i Eidsdal, og legane kan etter avtale på førehand kome på heimebesøk.

 

For akutt timar ring Norddal legekontor 70 25 89 00 som vil setje desse opp etter behov.

 

Vi vil kome med ny informasjon om legedagar i Eidsdal like over nyttår.