Nyheitsarkiv

Leiar for TSSN i redusert stilling

Einar Lied, som er leiar for det tekniske samarbeidet mellom Stordal og Norddal (TSSN) er innvilga 40 % permisjon i 2014. I utgangspunktet vil han vere tilgjengeleg måndag, tirsdag og onsdag.