Nyheitsarkiv

Oppstart av områderegulering for hyttefelt ved Gudbrandsjuvet

Etter plan- og bygningslova, § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 20/4 med flere i Norddal kommune.  Merknader vert å sende til  bjorn@proess.no innan 23.06.18.

 

Sist endra 16.05.2018