Nyheitsarkiv

Oppstart av privat detaljreguleringsplan til kloster på Syltefjellet

Oppstart av privat detaljreguleringsplan til kloster på Syltefjellet

Etter plan- og bygningslova § 12-3 og § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for gnr/bnr 29/3 med fleire på Syltefjellet, Fjørå i Norddal kommune. Tomta er tenkt nytta til stegvis utvikling av eit kloster. Innanfor planområdet vil det leggast til rette for vegtilkomst frå Solbergvegen, parkering og sti til Valldal. Merknader kan sendast til oddhild.fausa@wsp.com innan 12.08.2019.