Nyheitsarkiv

Planforslag - fv. 63 masselager Øye i Eidsdal - Høyring

På vegner av Møre og Romsdal fylkeskommune har Statens vegvesen Region midt i samarbeid med Norddal kommune utarbeidd reguleringsplan for fv. 63 masselager på Øye i Eidsdal.

 

Planen omfattar eit areal på 128 dekar, og legg til rette for etablering av lager på Øye for overskotsmasser frå tunnelprosjektet fv. 63 Korsmyra-Indreeide og for å etablere støttefylling under fv. 63 nord for Rønnebergjuvet.

Lenkje til høyringsdokument