Nyheitsarkiv

Produksjonstilskot

Geit - Klikk for stort bilete Frist for etterregistrering av opplysningar i søknad om produksjons- og avløysartilskot er 10.januar.

Bønder som har søkt om produksjonstilskott og tilskudd avløysing ved ferie og fritid tidligare i år kan etterregistrere nokon av opplysningene i søknaden. 

Desse opplysningane kan registrerast:

  • avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember
  • dyr på beite som er sanka frå utmarksbeite etter 15. oktober
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember

Du treng ikkje å etterregistrere avløserutgifter om føretaket allereie ved utfylling av søknad del 2 (frist 15. oktober) hadde hatt og registrert avløserutgifter som var minst like store som føretaket sitt potensielle tilskotsgrunnlag.

Etterregistrer opplysningar i søknad om produksjonstilskot i Altinn.