Nyheitsarkiv

Rassikingsarbeid på Fv92 til Tafjord

Arbeidet vil få eit midlertidig opphald. Det blir dermed fri ferdsel på vegen resten av denne veka.