Nyheitsarkiv

Regionalt miljøprogram

Idyll på Mefjellet - Klikk for stort bilete Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal er 20.august og 1.november for beitelag. Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje miljøarbeidet i jordbruket, og for å synleggjere jordbruket sin miljøinnsats.

Kvart fylke har ansvaret for eigen tiltak, som er forankra i desse hovudområda:

- tiltak for å ivareta kulturlandskapet

- tiltak for å redusere forureiningar

 Søknaden skal leverast via Altinn , skjemaet ligg heilt til høgre på sida.

Informasjon er sendt ut til alle føretak som søkte om produksjonstilskot august 2016 eller jaunar 2017

Les meir på heimesida til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kontakt

kontaktperson
Telefon :
70 25 88 06
Tittel :
Saksbehandlar
Bunnhjørne