Nyheitsarkiv

Rusmiddelpolitisk handlingsplan - høyring

Oppvekst - Klikk for stort bilete

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 har vore lagt ut på avgrensa høyring i tre veker. Viser til kommunestyrevedtak 045/17. Merknadsfrist er 22. mars.
 

 

 

 

Planen er lagt ut på servicetorget og på Norddal kommune si heimeside. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Viser til kommunestyrevedtak 045/17, pkt. 2: «Norddal kommune skal snarast råd legge Rusmiddelpolitisk handlingsplan ut på høyring, der m.a. spørsmål om campingplassar kan tildelast skjenkeløyve (og ev. kva måte) vert vurdert.»

Merknadar må vere skriftlege, og vert å sende
Norddal kommune, Pb 144, 6211 Valldal
eller post@norddal.kommune.no.

Merknadsfrist: 22.03.2018

 

K.sak 45/17 (PDF, 301 kB)