Nyheitsarkiv

Sikringsarbeid i Heggurtunnelen - justerte tider

Fv. 92 mellom Fjørå og Tafjord vil vere stengd i periodar dei neste vekene. Årsaka er at det skal gjerast sikringsarbeid i Heggurtunnelen. Det er i hovudsak ekstra sikringsboltar som skal monterast. I tillegg skal fleire felt sikrast med sprøytebetong.

Det blir frå måndag 14. oktober gjort nokre endringar i stengingstidspunkta:

Stengd tunnel måndag-onsdag:
0715-0755
0815-0945
1015-1145
1230-1430
1500-1600
1615-1745

Fri ferdsel frå 1745-0715.

Stengd tunnel torsdag:
0715-0755
0815-0945
1015-1145
1230-1430

Fri ferdsel frå torsdag klokka 1430 til måndag morgon klokka 0700.

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Kjell Haukeberg, tlf 90951378