Nyheitsarkiv

Står du i manntalet?

valglogo_300pxl.jpg - Klikk for stort bilete

For å kunne røyste ved Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag den 14.september må du stå i manntalet. Du har rett til å bli innført i manntalet i den kommunen du er folkeregisterført som busett 30. juni 2015.

 

Manntalet for Norddal kommune ligg ute til offentleg ettersyn frå veke 28  t.o.m valdagen på følgjande stader:

  • Servicetorget, Rådhuset
  • Biblioteket i Valldal
  • Alf Tafjord Landhandel
  • Joker Norddal
  • Coop Eidsdal

Dersom du meiner å ha rett til å stå i manntalet, men ikkje står der, kan du sende inn skriftleg, grunngjeve krav om dette til Norddal Valstyre, Postboks 144, 6211 Valldal eller sende e-post til post@norddal.kommune.no.

 

Utdrag frå vallova:

§ 2-4.I hvilke kommuner velgerne skal manntallsføres

 

(1) Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.

 

(2) Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt.

 

(3) Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.

 

 

(4) Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

 

§ 2-7.Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

 

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

 

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

 

(3) Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i utlandet, som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersom vedkommende velger søker om innføring innen kl. 21 valgdagen, mandag.