Nyheitsarkiv

Tilsetting av rådmann i Norddal kommune - Formannskapet si innstilling

Formannskapet har i møte 27.09.2013 innstilt Tor Helge Stavdal til stillinga som ny rådmann i Norddal kommune. Tilsetting blir gjort i ekstraordinært kommunestyremøte, dato for møte er ikkje endeleg fastsett.