Nyheitsarkiv

Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Invitasjon - søk om tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2019

Kven kan søkje:
Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan til dømes vere grunneigarar, drivarar, landbruksføretak, organisasjonar, foreiningar med fleire.

Les om meir på Fylkesmannen sin nettsider

Ordninga er administrert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal

kontaktperson er:
Ragnhild Naug Aas
fmmrraaa@fylkesmannen.no
Tlf. 71 25 85 19