Nyheitsarkiv

Tilskott til bygdemobilisering og utviklingstiltak

Bålkos - Klikk for stort bilete Fylkesmannen kan gje tilskott til prosjektarbeid som skal hjelpe fram landbruksnæringa og ny landbruksbasert verdiskaping. Dei som kan søkje, er organisasjonar, kommunar og institusjonar.

Ein del av desse midla kan brukast til å støtte bygdemobiliseringsarbeid, som er lokalt utviklingsarbeid for å arbeide med næringsutvikling, tilflytting og trivsel. 

Søknadsfrist for bygdemoblilisering: 1. mai 2015. For andre utviklingstiltak vert søknadene behandla fortløpande.

 

Meir informasjon og søknadsskjema kan du finne på Fylkesmannen i Møre ogRomadal sine heimesider.