Nyheitsarkiv

Undervisningsopplegg og foreldrearrangement vedr. rus

Foreldrerådet  sitt arbeidsutval (Fau, Valldal skule) arrangerer og inviterer til foredrag v/Frode Tafjord, «Camilla Tafjord-stiftelse».

Tema; «Førebyggjande Arbeid mot Rus».

 

Måndag 12. januar (11.00 – 14.00) - For elevane i 8., 9. og 10. klasse vert det eige undervisningsopplegg på Valldal skule.

Tysdag 13. januar (kl. 18.00 og til ca.  21.00)
Eige arrangement for foreldre og andre på Valldal samfunnshus. Det vert pause m/sal av kaffi og kaker/smørbrød.
Inntektene av salet går til utgifter i samband med arrangementet.

Vi oppmodar sterkt ALLE foreldre/føresette i Norddal kommune, i ALLE klassar, om å møte.

Arrangementet er også ope for andre interesserte.

Les om Camilla Tafjord Stiftelse

Velkomne alle saman!

Fau Valldal skule