Nyheitsarkiv

Utlegging av Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Norddal formannskap og Norddal Eigdomsselskap KF sine framlegg til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.12.2013-18.12.13.

 

Norddal kommunestyre skal behandle framlegga på møte den 19.12.13.

Eventuelle merknader må framsettast skriftleg og vere innkomne Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal, før møtet tek til.

Ordføraren