Nyheitsarkiv

Vassforsyning - Omenås

Det har oppstått problem med vassforsyninga til delar av bustadfelt og hyttefelt på Omenås. Det blir jobba med å finne løysing på dette. I mellomtida vil det bli oppretta vasstrykk 30 min. kvar 3. time til abonnentar som er berørt:
Frå kl. 12.00 - 12.30, 15.00 - 15.30, 18.00-18.30, 21.00-21.30.
Dette blir utført vidare til ny pumpe er installert; frå kl. 09.00 - 09.30 laurdag morgon, med tidsintervall kvar 3. time utover dagen.