Framside

Tirsdag 19, onsdag 20 og fredag 22. mars kan du kome på biblioteket i Valldal mellom kl. 14 og 17, og spørre om smått og stort knytt til data/nettbrett/mobiltelefon.

Norddal kommune yter kulturmidlar til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kulturaktivitetar, samt tilskot til forsamlingshus. Søknadsfrist er 1. april. Vi oppmodar alle om å sende søknaden elektronisk til Norddal kommune.  Alle lag må oppgje organisasjonsnummer.

Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars, med telledato 1.mars. Ved del 1 kan husdyrprodusentar levere søknad.
 

Astor Furseth held foto-kåseri på biblioteket i Valdlal tirsdag 5. mars kl 18.30

Det er no tid for å søkje opptak, og det skal vere innskriving for nye 1. klassingar. 

No er vinteren her og i Norddal har vi i år tre StikkUT! - turmål på ski. Vi oppfordrar alle til å finne fram skia og gå seg ein tur. StikkUT! ski -postane finn du på Rellingsetra, i lysløypa på Løvoll og i lysløypa på Omenås. Elles er det ein post på Haugsetsetra i Geiranger og to postar i Øvre Stordal. Sjå meir informasjon på Stikkut.no

Det er no på tide å melde seg på Ungdommens kulturmønstring. Det blir felles mønstring for Stordal og Norddal i Stordalshallen søndag 24. februar. Påmeldingsfrist er søndag 17. februar.

Seks utmarkskommunar i Møre og Romsdal arrangerer regional konferanse med hovudfokus på jerv måndag 14. januar kl. 1030 - 1500 på Martin Linge-huset i Valldal.

Kva gjer du om straumen forsvinn over fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i kranen? DSB har lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.