Framside
Smoge2

Norddal kommune kallar inn til kommunestyremøte og inviterer samtidig publikum frå heile «Fjord kommune» til sommartreff på Yste Smoge, torsdag den 28. juni d.å.

Bål.jpg

Forbodet mot bruk av open eld og grill er oppheva i Norddal kommune. Men husk det ordinære bålforbodet!

Biblioteket før opning

Biblioteket i Valldal: Feriestengt i veke 28, 29 og 30 ( 9.7. – 28.7.). Utanom desse vekene har vi vanlege opningstider.
Eidsdal filial: Feriestengt i veke 27 (2.7.-7.7.) og veke 30 og 31 (23.7. – 4.8.).Utanom desse veke er filialen open tysdag og torsdag  11.30 – 17.00 . (Desse opningstidene gjeld i skuleferien).

Tafjord Friluftsbad

Tafjord friluftsbad har eit utandørs basseng som er oppvarma til 27 - 31 grader. Her er også plaskebasseng, vassklier og leikeapparat. Der er garderobar med dusj og kiosk. Anlegget ligg idyllisk ved fjorden.