Framside

 Frivilligsentralane i Stordal og Norddal inviterer til inspirasjonskveld for lag, organisasjonar og andre interesserte tirsdag 24. september kl 1830 på Martin Linge-huset.

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet som skal søke om spelemidlar må vere oppført i handlingsprogrammet. Innspel til nye anlegg som skal inn i planen må sendast til Norddal kommune innan 1. oktober.

 

 

 

Bli med på fellestur! NB! Ny dato! Søndag 22. september er du invitert på fjelltur frå Langsetrane i Stordal til Valldalssetra i Valldal.

 Det kommunale næringsfondet skal i første rekkje nyttast til næringsføremål som bedriftsutvikling, etableringstilskot, investeringar i bedrifter og til kommunale næringstiltak.Strategisk næringsplan bør vere retningsgjevande for finansiering som blir gitt frå fondet. I strategisk næringsplan er dette hovedmålet skissert:

Norddal husflidslag inviterer til open dag med aktivitetar laurdag 7. september kl . 11 - 15, og Eidsdal/Norddal Røde Kors har open dag på Postbuda laurdag 14. september kl. 13 - 15.

Førehandsrøyster for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 vert tatt imot ved servicetorget i rådhuset i Valldal og ved servicekontoret i kommunehuset i Stordal frå kl. 09.00-15.00, i perioden 12. august t.o.m 6. september 2019.

Kvar onsdag inviterer frivilligsentralen til frukosttreff. I juni var dei invitert heim til Nikka i Myra. NRK var også til stades.

Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.

Astor Furseth held foto-kåseri på biblioteket i Valdlal tirsdag 5. mars kl 18.30

Seks utmarkskommunar i Møre og Romsdal arrangerer regional konferanse med hovudfokus på jerv måndag 14. januar kl. 1030 - 1500 på Martin Linge-huset i Valldal.