Framside
StikkUT-krus 2018

Stikk UT!-sesongen går mot slutten. Siste dag med registrering er onsdag 31. oktober. Sesongen har vore ein suksess, og det er no over 440 000 registreringar i heile Møre og Romsdal!

Alle som har registrert minst sju Stikk UT-turar (seks for barn under 10 år) kan bestille årets Stikk UT!-krus eller Stikk UT!-skål i nettbutikken til friluftsrådet. Les meir om premien her.

Lenke til nettbutikken til Sunnmøre friluftsråd.

 

Har du gått turar som du ikkje har registrert enno? Det er ikkje for seint. Du kan registrere tilbake i tid ved å gå på kalenderen og velje dato.

StikkUT!

026.JPG

Norddal kommune kan dele ut eldsjelpris for 2018. Frist for å kome med forslag på aktuelle kandidatar er sett til 6. november.

Seterdag på Klovset 24.5.15

Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019.

Turkart for Norddal 2018 1

Vi har no fått inn nye turkart for Norddal kommune. Dette er eit nytrykk av kartet som kom ut i 2009. Det er gjort nokre mindre endringar, mellom anna gjeld det turstiar i Tafjordfjella. Det nye kartet er også gjort lysare enn det forrige slik at det er lettare å sjå kotene, og det er lagt inn informasjon om tilrettelegging og gradering av turar i tekstdelen på baksida. Kartet er laga av KartKompaniet Møre og Romsdal.

Kartet kostar kr 190 og er til sals på servicetorget på rådhuset.

Traktor

Etter ein mager førsteslått og lite regn i etterkant kan vi frykte eit magert grasår.

Ved mistanke om avlingssvikt, må dette straks meldast til kommunen på postmottak@norddal.kommune.no.

 

 

Fjord kommune

Nye Fjord kommune har no fått eiga heimeside der du finn aktuell informasjon om bakgrunn og prosessen framover. Adressa er www.fjord.kommune.no.