Framside

Produksjonstilskot i jordbruket

Klikk for stort bilete

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15.mars, med telledato 1.mars. Ved del 1 kan husdyrprodusentar levere søknad.
 

15.mars kan det søkjast om:

  • tilskott til husdyr
  • tilskott til økologisk husdyrproduksjon
  • driftstilskott til mjølkeproduksjon
  • driftstilskott til spesialisert storfekjøtproduksjon
  • tilskott til små og mellomstore mjølkebruk

Du må også registrere dyr som gjev grunnlag for:

  • tilskott til avløysing ved ferie og fritid
  • tilskott til grovforareal

Desse to tilskota søkjer du om i del 2 med søknadsfrist 15. oktober, men du må ha registrert i søknaden dyra du disponerer pr. 1.mars for at dei skal blir tatt med i tilskottsgrunnlaget for dei to tilskottsordningane.

Søk elektronisk via Altinn

Veileder søknad 2019

Tilskotet søkt på i 2019 blir utbetalt i februar 2020.