Framside

Tilskot til inkludering av barn og unge

Klikk for stort bileteOffentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan no søke om tilskot til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist er 13. desember.

Målet

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom mellom barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel slik at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje stillast krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er råd ha låge eller ingen kostnader.

 

De kan søke støtte til tiltak som legg til rette for at barn og ungdom i familiar med låg inntekt kan

•delta på kultur- og fritidsaktivitetar
•delta
på ferieaktivitetar
delta på alternative meistringsarenaer

 

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Meir informasjon finn du på BUFDIR si side.

Søknad gjennom søknadsportalen til BUFDIR