Framside

Utan legedekning 30. november

Legekontoret er utan legedekning fredag 30.11.2018. For øyeblikkelig hjelp - ring 113.

Helsesekretærane er tilgjengeleg på kontoret og besvarar telefon som vanleg. Det er avtalt med Stordal at dei tek imot akutt pasientar som er henviste frå oss. Dette inneber at dersom det er akutte situasjonar ringer pasientane til Norddal legekontor som før, og vi er i dialog med Stordal for eventuell henvisning av pasientar dit.