Framside

Utlegging av Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022

Klikk for stort bilete Norddal formannskap sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 29.11.18 – 13.12.18

Saksframlegg (PDF, 326 kB)

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022 (PDF, 2 MB)

Saksframlegg formannskapet  første behandling (PDF, 499 kB)

Budsjettframlegg Storfjorden kyrkjelege fellesråd (PDF, 219 kB)

Budsjett Storfjorden kyrkjelege fellesråd (PDF, 19 kB)

Økonomiplan 2019-2022 Storfjorden kyrkjelege fellesråd (PDF, 348 kB)

Handlingsprogram Strategisk næringsplan (PDF, 225 kB)

Noter til handlingsprogram strategisk næringsplan (PDF, 409 kB)

Søknad om kommunalt tilskot - Landbruk Nordvest (PDF, 123 kB)

 

Norddal kommunestyre skal behandle framlegga på møte den 13.12.18

Eventuelle merknader må framsettast skriftleg og vere innkomne Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal, event. post@norddal.kommune.no innan 13.12.18.

Ordføraren