Organisasjon

Rådmann Tor Helge Stavdal - Klikk for stort bileteRådmann Tor Helge Stavdal Rådmann Tor Helge Stavdal er leiar av den kommunale administrasjonen. Han legg fram samla forslag til kommunen sin økonomiplan og budsjett. Han skal sørge for at saker som vert lagt fram for politiske utval er førebudd i administrasjonen, og skal fremme forslag til vedtak. Rådmann skal tilrettelegge for og samordne kommunen sitt overordna og langsiktige planarbeid.
 

Frå 1. juli 2015 er det ny administrativ organisering av kommunen der ein går over frå ein «flat organisasjon» til ein organisasjon med 3 nivå. Det er teikna eit nytt organisasjonskart (PDF, 214 kB).

 

Dei viktigaste endringane er at det vert innført funksjonar som kommunalsjefar med ansvar for samordning av fag, økonomi og personal innan tre sektorar. I tillegg er fleire oppgåver samla i fellestenestene. Målsettinga med denne endringa er mellom anna at kommuneadministrasjonen skal få tydelegare ansvarsfordeling og tydelegare overordna leiing. Dette skal føre til betre kostnadskontroll, betre resultatoppnåing, betre samordning, betre fagleg og kvalitativ utvikling av tenestene til beste for brukarar og innbyggarar. Teknisk, næring og miljø vert tema etter sommarferien og skal vere avgjort innan 31.12.15.

Sist endra 26.06.2015