Førehandsgodkjenning av idrettsanlegg for spelemidlar 2015

Tusenlappar - Klikk for stort bilete

Det kan søkjast om spelemidlar til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. For 2016 må søknad om førehandsgodkjenning av anlegget vere kommunen i hende innan 1. oktober 2015.

Publisert av Kristi Linge Stakkestad. Sist endra 07.09.2015

For meir informasjon sjå nettsida her, eller nettsida til kulturdepartementet her.
Har du spørsmål til ordninga kan du kontakte kulturavdelinga, tlf. 70 25 88 00.