Nytt tilskotssystem for produksjonstilskot i 2017

Sau i Hogsetdalen.JPG - Klikk for stort bilete Frå og med mai 2017 skjer det endringar i høve til korleis føretak skal søke om produksjonstilskot i landbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Det blir nye søknadsfristar og søknadsfristen blir absolutt.

I januar 2017 blir den siste søknadsomgangen med noverande system.

Føretaka må følgje med og sette seg grundig inn i det nye som kjem.

Du kan lese meir om endringane på Landbruksdirektroratet sine nettsider

Sist endra 22.09.2016