Kommunevåpen

Kommunevåpenet er ei villjordbær som skal illustrere grøderikdomen i kommunen. Villjordbæra finst i alle bygdene.

Kommunevåpenet er teikna av Astor Furseth. Det er eigne vedtekter (PDF, 26 kB) for bruk av kommunevåpenet.