Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Oversikt investeringar 2009 Norddal Eigesdomsselskap KF PDF, 78 kB

30.08.2010 Filtype
Årsmelding 2003 - Norddal kommune PDF, 2 MB

14.02.2006 Filtype
Årsmelding 2004 - Norddal kommune PDF, 2 MB

14.02.2006 Filtype
Årsmelding 2006 - Norddal kommune PDF, 628 kB

19.06.2007 Filtype
Årsmelding 2006 kortversjon PDF, 471 kB

04.07.2007 Filtype
Årsmelding 2007 - Norddal kommune PDF, 554 kB

02.10.2008 Filtype
Årsmelding 2008 - Norddal eigendomselskap KF PDF, 221 kB

18.06.2009 Filtype
Årsmelding 2008 - Norddal kommune PDF, 728 kB

18.06.2009 Filtype
Årsmelding 2009 - Norddal Eigedomsselskap KF PDF, 217 kB

09.12.2010 Filtype
Årsmelding 2009 - Norddal Eigedomsselskap KF PDF, 227 kB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2009 - Norddal kommune PDF, 879 kB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2010 - Norddal Eigedomsselskap KF PDF, 512 kB

Årsmelding 2010 Norddal Eigedomsselskap KF

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2010 - Norddal kommune PDF, 3 MB

Årsmelding 2010 Norddal kommune

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2011 - Norddal Eigedsomsselskap KF PDF, 3 MB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2011 - Norddal kommune PDF, 684 kB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2012 - Norddal Eigedomsselskap KF PDF, 6 MB

08.07.2013 Filtype
Årsmelding 2012 - Norddal kommune PDF, 3 MB

08.07.2013 Filtype
Årsmelding 2013 - Norddal Eigedomsføretak KF PDF, 288 kB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2013 - Norddal kommune PDF, 2 MB

07.11.2014 Filtype
Årsmelding 2014 - Norddal Eigedomsselskap PDF, 663 kB

24.07.2015 Filtype
Årsmelding 2014 - Norddal kommune PDF, 2 MB

24.07.2015 Filtype
Årsmelding 2015 - Eldrerådet PDF, 393 kB

08.02.2016 Filtype
Årsmelding 2015 - Norddal Eigedomsselskap KF PDF, 479 kB

28.06.2016 Filtype
Årsmelding 2015 - Norddal kommune PDF, 2 MB

28.06.2016 Filtype
Årsmelding 2016 - Norddal kommune PDF, 3 MB

20.10.2017 Filtype