Kommunale planar

Nedanfor finn de oversikt over kommmunale planar. I botn for all kommunal sakshandsaming ligg arkivplanen som legg føringar for kommunalt arbeid. 

Arkivplan.no

 

Kommunale planar
Tittel Publisert Type
Bustadsosial plan 2013-2016

16.08.2013 Filtype
Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap

17.11.2017 Filtype
Handlingsplan for eldreomsorga 1998-2001

Filtype
Handlingsplan mot mobbing barnehagane

27.08.2014 Filtype
Handlingsplan mot mobbing skulane

27.08.2014 Filtype
Informasjonsstrategi

24.07.2009 Filtype
Klimaplan

Filtype
Klimaplan - del 1

Filtype
Kommunedelplan Psykisk Helsearbeid 2007 - 2010

24.08.2011 Filtype
Kommuneplan 2007-2018 samfunnsdelen

24.11.2010 Filtype
Kompetanseutviklingsplan skulen

19.05.2008 Filtype
Kriseplan - ekstern del

20.06.2018 Filtype
Kriseplan for skular og barnehagar

02.12.2010 Filtype
Kulturminneplan 2015 - 2023

21.04.2015 Filtype
Kulturplan 2016 - 2020

05.02.2016 Filtype
Landbruksplan 2006-2009

09.02.2006 Filtype
Målbruksplan

Vedteken 1997

Filtype
Plan for habilitering og rehabilitering

2001-2006

Filtype
Plan for kommunal atomberedskap

Vedteken 2004

Filtype
Plan for kompetanseutvikling barnehage 2014 - 2020

27.08.2014 Filtype
Plan for kompetanseutvikling skule 2012 - 2015

27.08.2014 Filtype
Plan for mottak av flyktningar

20.10.2015 Filtype
Plan for samhandling mellom skulane

Vedtatt i formannskapet juni 2015

02.01.2008 Filtype
Planstrategi 2017-2020

07.06.2013 Filtype
Retningslinjer, målsetjing for hjorteforvaltning 2014-2018

20.06.2018 Filtype
ROS-analyse

Filtype
ROS-analyse straum

Filtype
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

28.06.2016 Filtype
Smittevernplan 2007-2010

23.05.2008 Filtype
Språkbruksplan for Norddal kommune

22.10.2018 Filtype
Strategiplan SMIL,drenering og NMSK 2018-2019 - Norddal kommune

26.09.2018 Filtype
Strategisk næringsplan 2016 - 2026

28.06.2016 Filtype
Trafikktryggingsplan

Filtype